kontakt

 

ARCH PLAN s.r.o

Máchova 47

SK - 821 06 Bratislava

Tel./Fax: +421-2-45259910

E-mail:

http://www.archplan.sk

 

DIČ: 2022008461

IČ DPH: SK2022008461

 

konateľ: Miro Herman, autorizovaný architekt

mobil: +421-903-446826

 

Stránky sú v práve akualizované, navštívte nás neskôr. Ďakujeme za pochopenie